Beskärning

Vad vi gör

Vår specialitet är beskärning av fruktträd och bärbuskar, men vi kan också arbeta med andra träd och buskar. Träd som är mera än 6 meter höga tar vi oss normalt bara an med hjälp av skylift. Vi arbetar under augusti och september och sedan åter från 1 februari till 20 april. Från 20 april till 1 juni är det plantering som gäller

Filosofi

De flesta träd skall rent tekniskt behandlas på ett visst sätt för att må bra och under många år ge en god och riklig skörd. Men vi försöker också se träden i ett större sammanhang. Tillsammans med kunden försöker vi komma fram till vad som är lämpliga åtgärder med hänsyn till den specifika trädgården. De flesta vill ju ha riklig och bra frukt, men motiven kan variera, tex kan en del träd skugga för mycket, andra för lite, en del träd skall kunna plockas från marken, grenarna kanske sitter så lågt att det försvårar gräsklippning osv.

Bästa tiden

Här är några enkla tumregler

  • Äpple och päron beskärs lämpligen under tiden 15 januari till 15 april
  • Sk JAS-beskärning i juli, augusti och september kan vara bra för träd som växer väldigt kraftigt. Det blir då mindre vattenskott
  • Riktigt unga träd skall beskäras då den värsta vinterkylan är över, dvs helst under perioden 10 mars – 15 april
  • För stenfrukt, dvs plommon, körsbär och persika gäller att bästa tiden är på sensommar och tidig höst då skörden är avslutad. Plommon och persika kan ändå utan problem beskäras under vinterhalvåret
  • Vissa trädslag har särskilda behov. Valnöt, lönn och vinranka blöder lätt och skall beskäras antingen på sommaren eller på vintern senast i slutet av januari

Sammanfattningsvis så anser vi att beskärning under vinterhalvåret är att föredra, utom för sötkörsbär(bigaråer) som lätt kan drabbas av sk gummiflöde vid vinterbeskärning.

Trädhygien

För att minimera risken att överföra sjukdomar (främst fruktträdskräfta) från en trädgård till en annan desinficerar vi alltid verktygen innan arbetet i  en ny trädgård påbörjas. Vi arbetar inte heller med beskärning då det regnar eftersom risken för smittspridning då är störst.