Välkommen till Trädet

Firma Trädet jobbar på Öland och i Kalmartrakten med rådgivning, plantering, beskärning, trädfällning och annan skötsel av träd och buskar. 35 års erfarenhet som trädgårdsmästare på Capellagården och Solberga Gård